MS544 - Bình minh của cuộc đời - Tô Thảo Nhi

Thứ Sáu, 24/11/2023

Một câu chuyện nhân văn và đẹp đẽ. Nhắc mình nhớ rằng những điều giá trị không phải tự nhiên mà có. Khiến mình suy nghĩ nhiều về sự tồn tại trong cuộc đời, và “gia đình là thứ mà người ta phải nỗ lực để vun đắp”.

Viết bình luận