MS543 - Nhật ký Đặng Thùy Trâm - Nguyễn Lan Hương

Thứ Sáu, 24/11/2023

Nhật ký Đặng Thùy Trâm - cuốn nhật ký của một bông hồng thép
Đây là cuốn sách mà thế hệ trẻ chúng ta nên đọc. Quyển sách như nhân chứng lịch sử ghi lại một thời kỳ oai hùng của dân tộc, ghi lại những sự kiện, những người anh hùng mà ta không biết mặt, nhưng họ là người đã hy sinh anh dũng, sẵn sàng hi sinh để chúng ta có thể sống cuộc sống hòa bình ngày hôm nay. Đọc để cảm nhận, để biết thước phim chiến tranh ác liệt ra sao, quân dân nước ta đã anh dũng như thế nào? Đọc để thấy sự mất mát, đau thương của người ở lại. Đọc để biết ơn, trân trọng những cống hiến của những người anh hùng đã hi sinh thân mình bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam ta đẹp lắm, đẹp ở cảnh vật, đẹp ở con người và đẹp ở cả những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam ta.
Cảm động - Tự hào - Nghiêng mình nể phục
 

Viết bình luận