MS502 - Dám bị ghét - Lê Ngọc Quỳnh

Thứ Sáu, 24/11/2023

Không ai được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, hoàn cảnh mà mình sống, tài nguyên mà mình có nhưng chúng ta đều được quyền lựa chọn mạnh mẽ trở thành người mình muốn, sống cuộc đời mang đến cho mình hạnh phúc. Vì: "Nếu lối sống không phải là bẩm sinh mà do tự mình lựa chọn thì chắc chắn mình cũng có thể tự chọn lại"

Viết bình luận