MS493 - Chú bé mang pyjama sọc - Sam

Thứ Sáu, 24/11/2023

“Bruno, đôi khi trong cuộc đời có những thứ chúng ta cần phải làm mà không được lựa chọn.”

Viết bình luận