MS482 - Đi tìm Dora - Thanh Tom

Thứ Sáu, 24/11/2023

Cuốn sách "Đi tìm Dora" của Patrick Modiano là một tác phẩm vô cùng sâu sắc, mang lại nhiều suy ngẫm đầy cảm xúc về cuộc đời, và những mất mát do Chiến tranh Thế giới thứ hai gây ra.

Viết bình luận