MS481 - Món lạ miền Nam - Phạm Dung

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Lòng mà yêu thành thực, yêu hết sức là yêu thì ăn mặc thế nào cũng đẹp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả lưng cả ngực cũng đẹp, và ngồi trong bếp lửa rán mỡ nổ lung tung, làm nhầy nhợt cả chân tay, vẫn đẹp."

Viết bình luận