MS476 - Hoàng tử bé - Sam

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Người lớn nào thì thoạt tiên cũng là trẻ con. (Nhưng ít người trong bọn họ nhớ được điều đó.)"

Viết bình luận