MS472 - Thương nhớ mười hai - Phạm Hoàng Nam

Thứ Sáu, 24/11/2023

Mỗi tháng lại có những cái đẹp não nùng riêng,những nỗi nhớ nhung riêng.Mỗi cảnh bày ra trước mắt mình lại nói lên những niềm thương yêu cũ,làm thế nào mà giữ mãi ở trong lòng cho được?

Viết bình luận