MS434 - Socrates in love - TrangKent

Thứ Sáu, 24/11/2023

“Khoảnh khắc ấy, sâu thẳm trong lòng tôi, một cái lỗ nhỏ xíu như đầu kim bỗng hé mở. Giống như lỗ đen, nó nuốt lấy mọi thứ trong nháy mắt. Cả quang cảnh xung quanh, cả dòng thời gian đang trôi chảy.”

Viết bình luận