MS433 - Phía nam biên giới phía tây mặt trời - TrangKent

Thứ Sáu, 24/11/2023

“Tuy nhiên, ngày hôm đó, tất cả những gì tôi nhìn thấy xung quanh đều có vẻ sầu thảm và vô vọng. Những tòa nhà như sắp sụp xuống, những cái cây hai bên lề đường đã mất đi màu sắc của chúng, những người khách bộ hành đã chối từ sự tươi mát của những cảm xúc của mình, những giấc mơ của họ đã chết.”

Viết bình luận