MS421 - Mặt trời mù - Phạm Dung

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Cái gì đó ngời sáng, bí ẩn trong đôi mắt, và loài vật chúng nó mất trí, loài vật chúng nó mất trí, đại uý ơi, đại uý ơi, đại uý ơi".

Viết bình luận