MS414 - Bước chậm lại giữa thế gian vội vã - Thanh Tom

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Mong cho ước nguyện đang nằm sâu trong trái tim bạn sẽ trở thành hiện thực.
Mong cho vết thương của bạn được chữa lành
Mong cho bạn được hạnh phúc
Mong cho ước nguyện của bạn thành hiện thực."

Bởi lẽ,

"Khi bạn yêu chính bản thân mình,
Thế gian này cũng sẽ yêu thương bạn"

Viết bình luận