MS412 - Phố tan màn đêm - Phạm Dung

Thứ Sáu, 24/11/2023

Mỗi tháng đọc 1 quyển của bác Keigo, năm được 12 cuốn, tưởng vậy đã là nhiều nhưng vẫn không kịp tốc độ ra sách của Nhã Nam :)) Ôi Phố Tan Màn Đêm đọc bánh cuốn quá

Viết bình luận