MS389 - Lai lịch - Kiệt Bland

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Tất cả những người đi qua đời tôi hồi thập niên sáu mươi mà tôi không bao giờ gặp lại, có lẽ họ vẫn tiếp tục sống trong một thứ thế giới song song, ngoại vòng kiềm tỏa của thời gian, với khuôn mặt của ngày xưa, bất biến."

Và rồi sau tất cả, một Paris chiều thu, Ông vẫn tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên đời mình. Sau những khoảnh khắc đã qua, những cái tên, những nơi chốn hoài niệm và một "Lai lịch " đã được nung nấu bằng hành trình nước mắt đầy chất tự sự, nơi Ông.

Viết bình luận