MS387 - Bắt trẻ đồng xanh - Thanh Tom

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Tuy vậy cái điều hay nhất trong viện bảo tàng ấy là mọi sự luôn luôn ở chỗ cũ. Không ai xê dịch. Bạn có thể đến đấy một trăm ngàn bận, và người Eskimo vẫn còn vừa mới câu được hai con cá, những con chim vẫn còn đang bay về Nam, những con nai vẫn còn uống nước và con mẹ da đỏ ở trần cũng còn đang dệt mền. Không ai đổi khác cả. Cái độc nhất đổi khác là bạn. Không phải bạn già hơn hay gì cả. Không hẳn thế. Bạn chỉ khác đi, thế thôi."

Vạn vật chỉ có con người là thay đổi theo thời gian. Có lẽ vì vậy mà đôi khi thế giới thay đổi cũng chỉ vì ta đổi thay mà thôi.

Viết bình luận