MS385 - Nhà giả kim - Thanh Tom

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Nghĩa là khi ăn tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy tôi không làm gì khác ngoài chạy. Rồi nếu có phải đánh nhau thì cái ngày tôi chết cũng đẹp như mọi ngày khác. Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai. Tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại được thì ta là người hạnh phúc. Như thế ta sẽ thấy rằng sa mạc này vẫn đang sống, rằng bầu trời vẫn đầy sao và người ta đánh nhau vì đó là đặc trưng của con người. Như thế cuộc đời sẽ thành một ngày hội lớn, một buổi lễ lớn vì đời bao giờ cũng chỉ là khoảnh khắc ta hiện đang sống.”

Cuộc hành trình đã giúp cho Santiago hay chính bản thân chúng ta nhận ra rằng những niềm vui hạnh phúc không ở đâu xa xôi, đó là những khoảnh khắc ta đang sống, là những nơi mà ta đã từng đi qua, đó chính là vận mệnh của mỗi con người...

Viết bình luận