MS371 - Đường về nhà - Bạch Ly

Thứ Sáu, 24/11/2023

Xu đã đạp xe từ Bắc Kinh về Hà Nội.
Một mình "thiên lý độc hành", cô gái Việt Nam đã đi hơn 3.000 km về nhà ăn Tết.
Suốt chặng đường hầu hết chỉ ngủ nhờ nhà người lạ, Xu đã có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ, chuyện trò và tìm hiểu.
" Những người tôi gặp trên đường nói rất nhiều với tôi, ví dụ họ muốn được như tôi, họ muốn có tời gian, họ muốn được điên một lần trong đời..."

Viết bình luận