MS367 - 21 bài học cho thế kỷ 21 - Nguyễn Ngọc Mai Khôi

Thứ Sáu, 24/11/2023

Nếu như có ai đó cho họ một nhận xét,một bài review về ‘21 Bài Học Cho Thế Kỉ 21’,tôi chỉ có thể nói :”Đó là cuốn sách của những câu hỏi thế kỉ”, và đôi khi bạn sẽ rùng mình vì những kiến thức uyên bác trong đó,những câu hỏi vĩ mô mà bạn luôn tìm kiếm trong tiềm thức,các trang văn với bài phân tích tinh xảo đến bất ngờ. Đây hẳn không phải một cuốn sách với những áng văn thơ mộng gây thương nhớ,mà là một chiếc túi càn khôn của thời đại, đi vào lòng người bằng những câu từ vừa như đơn giản vừa như sắc bén và hệ tư tưởng vô lượng vô biên,thú vị nhưng cũng khó hiểu không kém.

"Một lời nói dối nói ra một lần mãi là lời nói dối, nhưng một lời nói dối nói đi nói lại một ngàn lần sẽ trở thành sự thật."

“ Bạn đã thấy những cái xác sống lượn lờ trên phố trong khi dán mặt vào màn hình chưa? Bạn nghĩ họ kiểm soát công nghệ hay công nghệ kiểm soát họ.”

Viết bình luận