MS361 - Lược sử kinh tế học - Nọc Nọc

Thứ Sáu, 24/11/2023

“Trong kinh tế học, không có một câu trả lời “đúng” nào đúng mãi mãi, như trong các bài toán. Bằng cách trân trọng những phản ứng khác nhau của các nhà tư tưởng trong lịch sử, chúng ta có thể lấy cảm hứng để đưa ra ý tưởng mới của mình, những ý tưởng mới mà chúng ta cần để có thể đối mặt với các vấn đề kinh tế ngày nay, cho dù nó là sự bất bình đẳng cực đoan, khủng hoảng tài chính hay sự nóng lên toàn cầu. Xử lí các vấn đề đó môttj cách đúng đắn sẽ giúp nhiều người hơn trong chúng ta có cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp; xử lý sai thì rất nhiều người phải chịu cảnh khốn khổ.”

Viết bình luận