MS350 - Người đua diều - Thanh Tom

Thứ Sáu, 24/11/2023

Cảm ơn Khaled Hoseini đã đem đến một tác phẩm quá xuất sắc và cảm động. Đọc “Người đua diều” để thấu hiểu về tình bạn, tình cha con, của những con người chung một dòng máu. “Vì cậu, cả ngàn lần rồi”, đó là tình bạn đẹp khác thường giữa Amir và Hassan, xen lẫn cả sự đố kị và lòng trung thành. Tình yêu, danh dự, sự phản bội, tội lỗi, sợ hãi và sự ăn năn hối cải muộn màng của Amir, tất cả vẽ nên một bức tranh về đất nước Afghanistan đã từng đẹp đẽ đến thế nhưng bị chiến tranh tước đoạt tất cả.

Viết bình luận