MS341 - Khuyến học - Thanh Tom

Thứ Sáu, 24/11/2023

“Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi thực sự là cuốn sách mà mọi người Việt Nam đều nên đọc. Cuốn sách này có lẽ là câu trả lời cho câu hỏi làm sao từ một quốc gia lạc hậu mà Nhật Bản đã trở thành cường quốc chỉ sau hơn 30 năm duy tân đất nước, là những bài học được tác giả truyền tải qua từng trang sách như tầm quan trọng của việc học, coi trọng sự tín nhiệm, ... bởi lẽ:
“Trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người” và “Mọi người sinh ra đều bình đẳng, nếu có khác biệt là do học vấn”
 

Viết bình luận