MS340 - Con nhân mã trong vườn - Hiến Chương

Thứ Sáu, 24/11/2023

CON NHÂN MÃ TRONG VƯỜN

Tôi, nhân mã Nga, gốc Do Thái, sanh tại Brazil. Mặc cảm "không giống người". Đau đớn. Tránh! Tránh! Tránh! Gia đình giữ tôi xa lánh mọi cặp mắt người ngoài.

21 tuổi, tình đơn phương tan vỡ. Tuyệt vọng. Tôi bỏ nhà. Lang bạt. Nhờ phẫu thuật, tôi có thân người. Phình phịch. Yêu! Yêu! Yêu! Đường tình mê man. Đường đời no ấm.

Lên đỉnh, rớt đáy. Tôi quằn quại nhớ những cú phi nước đại. Hồng hộc. Chạy! Chạy! Chạy! Về vườn xưa. Tôi tìm cách để lại là… tôi, nhân mã Nga, gốc Do Thái, sanh tại Brazil.

#DNHC6

Viết bình luận