MS338 - Khu tập thể hạnh phúc - Mỹ Phượng

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Nếu ta nghĩ về ai đó và người đó nghĩ về ta, thì điều đó đã có nghĩa là ta không đơn độc rồi, không quan trọng là người đó có ở bên cạnh ta hay không."

Viết bình luận