MS322 - Lý do để sống tiếp - Popeoliee

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Tôi căm ghét trầm cảm. Tôi sợ nó. Thật ra là khiếp đảm. Nhưng đồng thời, nó làm tôi như ngày hôm nay. Và nếu - với tôi - đó là cái giá để cảm nhận đời sống thì nó là cái giá luôn đáng trả. Tôi mãn nguyện vì được tồn tai."
Matt Haig

Viết bình luận