MS320 - Có một phố vừa đi qua phố - Popeoliee

Thứ Sáu, 24/11/2023

“Ta đi qua một lần sen úa
Mới biết mình chưa hiểu một làn hương.”
(Có một phố vừa đi qua phố – Đinh Vũ Hoàng Nguyên)

Viết bình luận