MS288 - Tàn đèn dầu lạc - Popeoliee

Thứ Năm, 23/11/2023

“Thật khó để giữ cho một bàn đèn thuốc phiện không phát huy sức hút của nó.
"Tàn đèn dầu lạc" không chỉ phản ánh những bài học về tội ác, gian lận và nghiện ngập thuốc phiện, tác động tiêu cực của nghiện ngập đến sức khỏe, tâm lý và gia đình của người nghiện.
Mà cho đến ngày nay tính giá trị vẫn còn đó. Bàn đèn thuốc phiện kia không chỉ là một thứ chất gây nghiện theo nghĩa đen mà nó còn là những cám dỗ, những mê dắm, khát khao, dục vọng bên ngoài kia vẫy gọi. Liệu đứng trước những thứ đó mấy ai giữ được cái thiện lương, cái bản chất vốn có của mình.
Nguyễn Tuân

Viết bình luận