MS287 - Klara và mặt trời - Popeoliee

Thứ Năm, 23/11/2023

“Liệu rằng robot có thể thay thế con người hay không?”
Không drama, không cao trào, tác phẩm này đem đến cho mình nhiều suy ngẫm về cuộc sống, về giới hạn của một robot. Trong tác phẩm này, Kazuo Ishiguro đã tìm ra đáp án cho câu hỏi kinh điển đó.
Kazuo Ishiguro

Viết bình luận