MS280 - Nhà giả kim - Kim Loan

Thứ Năm, 23/11/2023

Một cuốn sách cho chúng ta ước mơ và dám sống hết mình với những ước mơ đó. Một cuốn sách cần thiết cho lứa tuổi vừa bước vào đời. Tôi đã đọc và ước gì tôi biết đến "Nhà giả kim" sớm hơn. Nhưng dù ở lứa tuổi nào, cuốn sách cũng đã mang đến nhiều năng lượng và thông điệp tích cực. Đúng là một cuốn sách để đời!

Kim Loan.

Viết bình luận