MS274 - Lai lịch - Nọc Nọc

Thứ Năm, 23/11/2023

“Lai lịch” - Nọc Nọc
“Những sự kiện tôi nhắc đến, từ thuở ấu thư cho đến năm hai mươi mốt tuổi, tôi đã trải qua như trong một vở diễn, khi mà người ta cho khung cảnh lướt đi ở đằng sau còn các diễn viên vẫn bất động trên sân khấu. Tôi muốn diễn tả cái cảm giác mà nhiều người đã cảm nhận trước tôi: Mọi thứ cứ thế trôi qua mà tôi vẫn chưa thể sống cuộc đời của chính mình”

Viết bình luận