MS252 - Triệu phú khu ổ chuột - Popeoliee

Thứ Năm, 23/11/2023

“Bất cứ chuyện gì xảy ra trong bốn bức tường của một gia đình đều là chuyện riêng của gia đình đó và chúng ta không thể can thiệp. Cậu là một thằng bé mồ côi còn ít tuổi, cậu chưa hiểu đời. Nhưng tôi thì biết những chuyện đánh vợ, ngược đãi, loạn luân và hãm hiếp xảy ra hằng ngày tại những khu chợ ở khắp Mumbai này.”
(Triệu phú khu ổ chuột - Uikas Swarup)

 

Viết bình luận