MS250 - Đẹp và buồn - Popeoliee

Thứ Năm, 23/11/2023

“Nơi phần trên tấm lụa, bông hoa đỏ vẽ trực diện lớn hơn hoa thật rất nhiều. Vài chiếc lá hiếm hoi, và một nụ trắng điểm trên nhánh non phía dưới...Bông hoa mẫu đơn đỏ quá khổ trông như một thực thể siêu hình, và cô đơn như tỏa ra từ nội tâm sâu kín của hoa.”
( Đẹp và buồn - Kawabata Yasunari)

 

Viết bình luận