MS237 - Lý do để sống tiếp - Thùy Linh

Thứ Tư, 22/11/2023

"Tôi là bạn và bạn là tôi. Chúng ta một mình, nhưng không đơn độc. Chúng ta mắc kẹt trong thời gian, nhưng chúng ta cũng ơ trong vô tận. Bằng xương thịt, nhưng cũng bằng tinh tú."

Viết bình luận