MS221 - Thương nhớ mười hai - Hanah

Thứ Ba, 21/11/2023

Thương nhớ mười hai - Hanah
"Em ở mình đây, trời nắng lắm
Sài thành không biết có xuân sang.
Xuân này xứ Bắc ra sao nhỉ,
Đào có hây hây? Cúc có vàng?
Câu đối có còn ôm đỏ cột,
Nêu dài tiếng khánh có khua vang?"

Viết bình luận