MS215 - Tia lửa - Jena

Thứ Ba, 21/11/2023

Đây là một trong những quyển sách văn học đầu tiên mình đọc và cũng chính xác là quyển Nhã Nam đầu tiên mình mua.
"Tia lửa" chính là câu chuyện cuộc đời thăng trầm của người nghệ sĩ hài trong xã hội Nhật Bản hiện đại nhưng lại dấy lên trong tâm trí mình rất nhiều những suy nghĩ về con đường tuổi trẻ và những đam mê.

Viết bình luận