MS205 - Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó - Hanah

Thứ Ba, 21/11/2023

Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó - Hanah
"Thời gian của mèo khác với thời gian của con người. Sau nhiều năm, dần dà, Max thay đổi, trở thành chàng thanh niên đầy dự định và ước mơ. Mix cũng thay đổi và, từng chút từng chút, dần trở thành một con mèo già.
Max thích từ nhủ rằng không con chim nào sinh ra là đã biết bay nhưng rồi sẽ đến lúc tiếng gọi từ không trung chiến thắng được nỗi sợ ngã, và khi ấy cuộc đời sẽ dạy nó dang rộng đôi cánh bay."

Viết bình luận