MS204 - Yêu những điều không hoàn hảo - Hanah

Thứ Ba, 21/11/2023

Yêu những điều không hoàn hảo - Hanah
"Suy nghĩ nhiều không có nghĩa là vấn đề sẽ được giải quyết.
Đừng cố giải quyết vấn đề chỉ bằng suy nghĩ mà hãy dành thời gian cho tâm trí mình được nghỉ ngơi.
Chính khi bạn dừng những suy nghĩ phức tạp, cách giải quyết vấn đề sẽ xuất hiện.
Sựt hông thái luôn bắt đầu từ sự tĩnh lặng."

Viết bình luận