MS189 - Đâu chỉ độc mình tôi đơn độc - Phương Trinh

Thứ Hai, 20/11/2023

"Tôi đơn độc trước biển, tôi cảm giác biển chờ tôi, biển đã tới, chỉ riêng vì tôi. Như thể biển vẫn luôn tìm cách quyến rũ tôi bằng những tia phản chiếu lóng lánh tuyệt đẹp, có thể là của Monet, cùng những tiếng ì oạp vỗ bờ, có thể là của Debussy."

Viết bình luận