MS178 - Chiến binh cầu vồng - Trần Hoàng Minh

Thứ Sáu, 17/11/2023

“Học không phải phương tiện để thăng tiến, kiếm tiền hay làm giàu. Học tập là ca tụng nhân bản, là thanh cao, là niềm vui khi cắp sách đến trường và là ánh sáng văn minh.”

Viết bình luận