MS165 - Yêu những điều không hoàn hảo - Thanh Thảo

Thứ Sáu, 17/11/2023

“Không phải chỉ khi làm tốt những điều thế gian đòi hỏi bạn mới có giá trị,
Mà chỉ cần bạn tồn tại thôi, điều đó cũng đủ khiến bạn quan trọng và đáng được yêu thương rồi.”

Viết bình luận