MS163 - Chẳng nhớ quá khứ chẳng sợ tương lai - Popeoliee

Thứ Sáu, 17/11/2023

"Nhớ nhà không đơn giản là nhớ 'những năm tháng không bao giờ quay lại', mà là vô vàn đêm đen đằng đẵng phải một mình băng qua, là lớp lớp mây cao phải một mình bay thoát"
(Chẳng nhớ quá khứ, chẳng sợ tương lai - Thập Nhị)
Đây là một cuốn sách nhẹ nhàng, với những mẩu chuyện, những lời động viên nhỏ mà qua đó mỗi chúng ta có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn, khi đứng trước cuộc đời!
 

Viết bình luận