MS148 - Người đua diều - CÔNG ĐỨC

Thứ Năm, 16/11/2023

Người Afghanistan có một quan niệm rằng: “Có một tình anh em giữa những con người được bú cùng một bầu vú mẹ, tình máu mủ mà ngay cả thời gian cũng không thể phá vỡ.”… “Hassan và tôi bú cùng một bầu vú. Chúng tôi chập chững đi những bước đầu tiên trên cùng một bãi cỏ trong cùng một chiếc sân. Và dưới cùng một mái nhà, chúng tôi bập bẹ những tiếng nói đầu tiên. Của tôi là Baba. Của cậu ấy là Amir. Tên tôi.”

Viết bình luận