MS123 - Hoàng Tử Bé - Hằng Anna

Thứ Năm, 16/11/2023

Hoàng Tử Bé - Hằng Anna
“Bí mật của tớ đây. Rất chi là đơn giản: Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Con mắt thường mù loà trước những điều cốt tử”

Viết bình luận