MS122 - Hãy chăm sóc Mẹ - Hằng Anna

Thứ Năm, 16/11/2023

Hãy chăm sóc Mẹ - Hằng Anna
Có một câu đã chạm đến tim tôi môi khi đọc đến
“Mẹ ơi! Nếu mẹ lạc con thì mẹ đừng đi đâu cả, cứ đứng nguyên tại chỗ. Chỉ như thế chúng ta mới có thể tìm thấy nhau”

Viết bình luận