MS112 - Bước chậm lại giữa thế gian vội vã - Hanah

Thứ Năm, 16/11/2023

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã - Hanah
"Việc mọi thứ đều được như ý muốn
Không hẳn đã là chuyện tốt.
Nếu mọi thứ đều dễ dàng theo ý muốn
Thì con người ta sẽ trở nên lười biếng, kiêu ngạo, không biết nỗ lực
Và cũng không biết đến những khó khăn của người khác.
Chưa biết chừng những khó khăn mà bạn đang gặp phải lúc này
Chính là những bài học đáng giá cho cuộc đời của bạn"

Viết bình luận