MS077 - Trường An ly ca - Lan Phương

Thứ Hai, 13/11/2023

Y sinh ra đã định sẵn mang dòng máu đế vương, lại là hoàng tử được yêu thương nhất. Số phận buộc chặt y với quyền lực, với cuộc chiến giành ngôi vương.
Y không cần, người khác dâng đến tận nơi cho y. Y không muốn, người khác cũng nghĩ cách dọn sạch đường cho y đi.
Văn võ song toàn, trí dũng mưu lược y có hết thảy. Bảy phần cốt cách đế vương giống phụ hoàng, ba phần y bảo y không muốn. Cuộc đời y, thứ y muốn sau cùng là ngắm phu nhân ngồi dệt bên khung cửi và đàn con chạy đùa trong nắng.

Viết bình luận