MS069 - Sự cứu rỗi của thánh nữ - Tobey Nguyễn

Thứ Hai, 13/11/2023

"Ayane đã hạ quyết tâm khi nghe những lời này. Cô sẽ lấy anh. Nhưng không đơn giản vì muốn sống cùng anh. Cô muốn cân bằng tâm lý lẫn lộn hai thứ tình cảm tương phản của mình là tình yêu và lòng thù hận.
Em sẽ ở bên anh với tư cách người vợ. Hơn nữa, người nắm giữ vận mệnh của anh là em. Cô đã xác định một cuộc sống hôn nhân như thế. Đó là cuộc sống trì hoãn sự trừng phạt dành cho anh."

Máu đỏ tựa tình yêu
Lửa hận nhuốm ban chiều
Em là người canh giữ
Vận mệnh người em yêu

Viết bình luận