MS067 - Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian - Tobey Nguyễn

Thứ Hai, 13/11/2023

“In Vietnamese, the word for missing someone and remembering them is the same: nhớ. Sometimes, when you ask me over the phone, Con nhớ mẹ không? I flinch, thinking you meant, Do you remember me?

I miss you more than I remember you.”

Cuốn tiểu thuyết đong đầy tình cảm được viết dưới dạng một lá thư của nhân vật chính, Chó Con, gửi cho người mẹ không biết chữ của mình. Đó là câu chuyện đời không chỉ của Chó Con từ thuở nhỏ đến lúc chớm trưởng thành, mà của cả gia đình ba thế hệ từ bà, đến mẹ, đến cậu, một cuộc di cư dài từ làng quê Việt Nam sang đất Mỹ, cũng như câu chuyện của những thanh niên Mỹ thế hệ cậu mà đặc trưng là người bạn trai Trevor.

Viết bình luận