MS064 - Sống mòn - Ngọc Yến

Thứ Hai, 13/11/2023

“Đau đớn thay cho những kiếp sống khao khát muốn lên cao nhưng lại bị cơm áo ghì sát đất”

Viết bình luận