MS048 - Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki - Tobey Nguyễn

Thứ Bảy, 11/11/2023

"Chắc hẳn mỗi người đọc sách đều có duyên gặp gỡ kiểu như thế với sách trong một đoạn nào đó của cuộc đời, rồi trở thành kỷ niệm không thể nào quên ấy nhỉ."

Viết bình luận