MS043 - Chúa ruồi - Nguyễn Đan Thanh

Thứ Bảy, 11/11/2023

Một bước là biển rừng hoang dã
Hai bước, nắng đổ ánh chiều tà
Bước ba, chân đạp đường sỏi đá
Bước bốn, một âm điệu ngân nga.
Nước mắt nguội chẳng còn trên má
Man rợ bóp ngẹt trái tim ta
Cuối rừng vang vọng tiếng tù và
Tâm hồn tan thành lệ lã chã.
 

Viết bình luận